Avloppsspolning för igenslammade rör och avloppssystem

Avloppsspolning används för att rengöra ledningar från slam, grus, jord, rötter, avlagringar och övriga ting som innebär problem. Med högtryck går det att spola rent avlopp och rör på ett effektivt vis vilket används flitigt över hela Sverige. Avloppsspolning utförs både av privatpersoner, kommun och företag i förebyggande syfte. Vi utför även oregelbundna akutspolningar och vi har öppen jourtid dygnet runt. Oberoende av ditt avloppsproblem så har vi en lösning till dig!

Avloppsspolning avloppssystem

Förebyggande avloppsspolning lönar sig i längden

Vi förespråkar starkt ett förebyggande arbete med fastigheters avloppssystem. Vi erbjuder därför en regelbunden och löpande service där vi planerar underhåll efter era preferenser. Vi kommer och inspekterar rör och avloppssystem och spolar ledningarna för att hålla en ständigt god kvalitet. Detta lönar sig alltid ekonomiskt i längden! När det kommer till industrier och större produktionsföretag så kan just underhållet vara det som är skillnaden på om fabriken går att köra eller inte. Om ni underhåller era rörsystem så minskar ni risken för dyra akuta ärenden och stopp i produktionslinjen…

Vad innebär en inspektion av avlopp?

Vi vet inte vad som är problemet för ditt specifika fall innan vi har undersökt och utfört en grundlig inspektion. Dessa genomförs av skickliga medarbetare som varit i branschen i många år. Det finns en hel del fall när rörinspektion kräver filmning för att hitta brister och problem men även för att få en förståelse för strukturen av ledningar. Efter filmningen lägger vi fram ett kvalificerat förslag på förebyggande åtgärder eller lösningar. Dokumentationen som ett eventuellt beslut grundar sig på lämnar vi förstås till er (protokoll, film osv) innan avloppsspolning utförs.

Rötter i avloppsledningen, vad gör vi?

Det är inte ovanligt att rötter från träd och växter rotar sig in i ledningarna vilket precis som grud och jord kan skapa ett stopp i flödet. Det finns tydliga riktlinjer för vilka typer av träd och växter som får planteras i närheten av avloppet, vissa är nämligen betydligt värre än andra. Metoden för att bli av med rötterna kallas för rotskärning och även detta är något som vi utför tillsammans med avloppsspolning.


Läs mer om lokalt avloppsspolning här:

Avloppsspolning Malmö

Avloppsspolning Vellinge

Avloppsspolning Trelleborg

Avloppsspolning Lund

Avloppsspolning Ystad

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://spolning.se/avloppsspolning-avloppssystem/
Twitter